Varmförråd Arnäsvall

Allasförråd

Varmförråd i Arnäsvall

Öppetider måndag-söndag dygnet runt

MARKPLAN FÖRRÅD 63-72

Förrådsnummer

BxDxH (m)

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 63

2,2 x 1,2 x 2,65 - 0,8 x 0,8 x 2,65

1,9

5,0

304

Nr 64

2,4 x 1,1 x 2,65 + 1,8 x 1,2 x 2,65

4,6

12,2

506

Nr 65

2,9 x 4,1 x 2,65 + (1,4 x 4,1) / 2

14,7

39,0

1617

Nr 66

3,3 x 2,9 x 2,65

9,6

25,4

1056

Nr 67

2,3 x 2,9 x 2,65

6,8

18,0

748

Nr 68

2,3 x 4,9 x 2,65

11,3

30,0

1243

Nr 69

2,6 x 4,9 x 2,65

12,7

33,7

1397

Nr 70

1,7 x 0,5 x 2,65 + (0,5 x 1,7) / 2

1,2

3,2

192

Nr 71

1,6 x 1,6 x 2,65 + (1,4 x 0,9) / 2

3,1

8,2

372

Nr 72

2,9 x 1,3 x 2,65 + (2,9 x 1,3) / 2

5,5

14,6

660

MARKPLAN FÖRRÅD 73-91

Förrådsnummer

BxDxH

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 73

2,13 x 3,52 x 3,0 - ( 1,41 x 2,13) / 2

6,0

18,0

750

Nr 74

2,33 x 2,78 x 3,0 - (2,33 x 1,13) / 2

5,2

15,6

650

Nr 75

2,22 x 3,47 x 3,0 - (0,5 x 0,5) / 2

7,6

22,7

950

Nr 76

2,04 x 2,13 x 3,0 - (2,13 - 1,0) / 2

3,3

9,9

413

Nr 77

1,55 x 4,21 x 3,0

6,5

19,6

813

Nr 78

2,65 x 4,21 x 3,0 - 1,03 x 0,57 - 0,2 x 0,2

10,5

31,5

1208

Nr 79

1,24 x 2,07 x 3,0 - 0,35 x 0,17

2,5

7,5

363

Nr 80

2,76 x 2,07 x 3,0

5,7

17,1

713

Nr 81

3,25 x 2,3 x 3,0 + 1,1 x 0,6

8,2

24,6

984

Nr 82

1,8 x 2,09 x 3,0 - (0,4 x 0,4) / 2

3,7

11,1

463

Nr 83

1,88 x 3,47 x 3,0 - 0,2 x 0,2

6,5

19,5

813

Nr 84

2,28 x 2,09 x 3,0

4,8

14,4

600

Nr 85

1,75 x 3,47 x 3,0

6,1

18,3

763

Nr 86

2,21 x 2,09 x 3,0

4,6

13,8

575

Nr 87

1,56 x 3,47 x 3,0 - 0,16 x 0,20

5,4

16,2

675

Nr 88

1,75 x 3,70 x 3,0

6,5

19,5

813

Nr 89

1,50 x 3,47 x 3,0 - 0,15 x 0,20

5,2

15,6

650

Nr 90

1,75 x 3,70 x 3,0

6,5

19,5

813

Nr 91

2,7 x 3,47 x 3,0

9,4

28,2

1128

Rickard Eriksson

070-345 88 86

Oskar Westman

073-832 87 47

Emil Eriksson

072-453 77 52

Copyright @ All Rights Reserved