Varmförråd Ås

Allasförråd

Varmförråd i Ås

Öppetider måndag-söndag dygnet runt

MARKPLAN FÖRRÅD 1-15

Förrådsnummer

BxDxH (m)

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 1

3,7 x 2,6 x 2,5

9,6

24

1056


Nr 2

2,5 x 2,7 x 3,4

6,8

23

850


Nr 3

2,5 x 2,6 x 3,4

6,5

16

813


Nr 4

1,5 x 2,6 x 3,4

4

10

500


Nr 5

2,7 x 2,6 x 3,4

7

24

875


Nr 6

1,8 x 2,3 x 2,5

4

10

480


Nr 7

2,4 x 2,6 x 2,5

6

15

720


Nr 8

1,4 x 2,5 x 2,5

3,5

9

420


Nr 9

4 x 2,5 x 2,5

10

25

1100


Nr 10

2,2 x 2,2 x 2,5

4,9

12

588


Nr 11

1,7 x 1 x 2,5

1,7

4

272


Nr 12

1,3 x 1 x 2,5

1,3

3

208


Nr 13

1,2 x 1 x 2,5

1,2

3

192


Nr 14

1,3 x 1 x 2,5

1,3

3

208


Nr 15

1,8 x 1 x 2,5

1,8

5

288


MARKPLAN FÖRRÅD 16-31

Förrådsnummer

BxDxH (m)

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 16

2,4 x 2,1 x 3,6

5

18

600


Nr 17

4,1 x 2,1 x 3,6 +

2,1 x 1,2 x 3,6

11,1

40

1277

L-förråd

Nr 18

3,7 x 2,1 x 3,6

7,8

28

975


Nr 19

2,6 x 2,1 x 3,6

5,5

20

688


Nr 20

3,7 x 2,1 x 3,6

7,8

28

975


Nr 21

3,5 x 2,1 x 3,6

7,4

27

925


Nr 22

4,2 x 2,1 x 3,6

8,8

32

1100


Nr 23

4,1 x 2,1 x 3,6

8,6

31

1075


Nr 24

5,5 x 1,3 x 3,6

7,2

26

800

Billigare pga. ventilationsrör.

Nr 25

2,8 x 2,1 x 3,6

5,9

21

738


Nr 26

2,7 x 2,1 x 3,6

5,7

21

713


Nr 27

2,8 x 2,1 x 3,6

5,9

21

738


Nr 28

3,9 x 3,1 x 3,6

12,1

44

1392


Nr 29

3,9 x 3,1 x 3,6

12,1

44

1392


Nr 30

2,1 x 3,1 x 3,6 -

0,6 x 1,2

5,8

21

725

-0,7 m² pga. murstock.

Nr 31

3,1 x 3,6 x 3,6 -

1,7 x 0,8 -

(0,8 x 0,8) / 2

9,6

35

1152

-1,6 m² pga. bl.a. snedvägg.

NEDREPLAN FÖRRÅD 32-40

Förrådsnummer

BxDxH (m)

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 32

1,1 x 2,4 x 2,2

2,6

3,5

140

Lutande tak.

Nr 33

1,3 x 3,3 x 2,2

4,4

9,7

418


Nr 34

1,3 x 3,3 x 2,2

4,4

9,7

418


Nr 35

1,4 x 3,3 x 2,2

4,6

10,1

437


Nr 36

2,0 x 3,3 x 2,2

6,5

14,3

618


Nr 37

2,0 x 2,4 x 2,2

4,8

10,6

456


Nr 38

1,4 x 2,4 x 2,2

3,3

7,3

314


Nr 39

2,7 x 2,4 x 2,2

6,5

14,3

618


Nr 40

1,3 x 2,1 x 2,2

2,7

5,9

257

ÖVREPLAN FÖRRÅD 41-62

Förrådsnummer

BxDxH (m)

Area m²

Volym m³

Pris kr/mån

Kommentar

Nr 41

2,0 x 2,05 x 2,2

4,1

8,0

390

Delvis lutande tak.

Nr 42

2,0 x 2,05 x 2,2

4,1

8,0

390

Delvis lutande tak.

Nr 43

1,45 x 2,05 x 2,2

3,0

5,9

285

Delvis lutande tak.

Nr 44

1,7 x 2,05 x 2,2

3,5

6,9

333

Delvis lutande tak.

Nr 45

1,45 x 2,05 x 2,2

3,0

5,9

285

Delvis lutande tak.

Nr 46

1,2 x 2,05 x 2,2

2,5

4,9

238

Delvis lutande tak.

Nr 47

1,45 x 2,05 x 2,2

3,0

5,9

285

Delvis lutande tak.

Nr 48

1,2 x 2,05 x 2,2

2,5

4,9

238

Delvis lutande tak.

Nr 49

3,45 x 2,05 x 2,2

7,1

13,9

675

Delvis lutande tak.

Nr 50

3,45 x 2,05 x 2,2

7,1

13,9

675

Delvis lutande tak.

Nr 51

3,0 x 2,55 x 2,2

7,7

14,9

732

Delvis lutande tak.

Nr 52

3,95 x 2,5 x 2,2

9,9

19,3

941

Delvis lutande tak.

Nr 53

3,05 x 2,55 x 2,2

7,8

15,2

741

Delvis lutande tak.

Nr 54

1,6 x 2,5 x 2,2

4,0

7,8

380

Delvis lutande tak.

Nr 55

2,0 x 2,55 x 2,2

5,1

10,0

485

Delvis lutande tak.

Nr 56

1,65 x 2,5 x 2,2

4,1

8,0

390

Delvis lutande tak.

Nr 57

2,0 x 2,55 x 2,2

5,1

10,0

485

Delvis lutande tak.

Nr 58

2,0 x 2,5 x 2,2

5,0

9,8

475

Delvis lutande tak.

Nr 59

1,6 x 2,55 x 2,2

4,1

8,0

390

Delvis lutande tak.

Nr 60

2,4 x 2,5 x 2,2

6,0

11,7

570

Delvis lutande tak.

Nr 61

5,35 x 2,55 x 2,2 + 0,6 x 2,3 + (1,7 x 2,3) / 2

17,0

36,0

1445

Delvis lutande tak.

Nr 62

2,25 x 2,5 x 2,2 + (2,5 x 1,9) / 2

8,0

15,6

760

Delvis lutande tak.

Rickard Eriksson

070-345 88 86

Oskar Westman

073-832 87 47

Emil Eriksson

072-453 77 52

Copyright @ All Rights Reserved